Profilering och arbetsmiljö

Add Sweden - för en bättre profilerad arbetsmiljö och organisation!

Add Sweden har två olika arbetsområden, dels organisationers profilering och dels verktyg för organisationers riskanalyser.
Organisationens arbetsmiljö
Söker du efter verktyg för att identifiera riskerna inom din organisations dagliga arbetsuppgifter.
just "add safety"
Vi har under många år levererat riskanalysblock till små som stora företag och organisationer. 11 versioner har tidigare lanserats och nu planerar vi för fullt inför lanseringen av version 12. Aldrig tidigare har en ny version inneburit så stor förändring som kommande version 12. Med den nya versionen tar vi steget till en helt digitaliserad lösning!
Organisationens profilering
Söker du efter verktyg för att din organisation skall hålla en enhetlig, säker och tillgänglig profilering
just "add profiling"
Add profiling är vårt system för att hela er organisation skall ha samma tillgång till organisationens profilerade utbud oberoende av geografisk position eller titel på visitkort. Inga långa beslutsvägar - allt serverat på er sida!
Back to Top